Rejestracja: 601-775-123
Wrocław, Kmicica 3 mapka
Kontakt: skype rejestracja internetowa

Badania do przewożenia wartości pieniężnych


W tym wideo opowiem Ci o badaniach lekarskich oraz psychotestach
dla kierowców przewożących wartości pieniężne czyli raczej
zatrudnionych w firmach ochroniarskich.
Również parę zdań o całej procedurze uzyskania zezwolenia w urzędzie.

Praktycznie identyczne zasady dotyczą kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki jestem lekarzem medycyny transportu
z Wrocławia i zacznę od zapytania internauty:

Chodzi mi o psychotesty dla kierowców i badanie lekarza medycyny pracy
potrzebne dla kierowców, którzy starają się o uprawnienia
 na kierowanie pojazdem  przewożącym wartości pieniężne.
Są mi one potrzebne do otrzymania zaświadczenia od Starosty.

Odpowiadając na to pytanie:
W mojej przychodni medycyny pracy oraz pracowni psychologii transportu
we Wrocławiu wykonasz zarówno badania na
WYDANIE jak i PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM
 POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE:

Parę słów przypomnienia podstawy prawnej:
W maju 2013 roku pod Pozycją 603 ukazało się
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
i pojazdów przewożących wartości pieniężne,
podpisane przed zdymisjonowanego juz Pana Nowaka

Kursy te odbywają się w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy
i kończą się egzaminem.

Załącznik nr 3 do tego rozporządzenia stanowi jak ma wyglądać:
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE czy PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM
UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Czyli do WYDANIA ZEZWOLENIA musisz mieć takie
załączniki jak:
kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem przewożącym wartości pieniężne

kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych

kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego
kopię dowodu uiszczenia opłaty

Do PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA
wystarczą następujące Załączniki:
kopia orzeczenia lekarskiego
kopia orzeczenia psychologicznego  
kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
czyli potwierdzenie wpłaty 50-ciu złotych

Do badań nie musisz mieć skierowania, chyba że kieruje i płaci za Ciebie pracodawca.
Musisz się jednak zarejestrować wcześniej pod telefonem 601 775 123
powtarzam, 601 775 123. Badania psychotechniczne odbywają się na Kmicica 3
we Wrocławiu.
Tak więc jak jesteś takim kierowcą od wartości pieniężnych
lub prowadzącym pojazd uprzywilejowany, to zapraszam Cię
do mojej Firmy Medycznej.

Na tym kończę, jak to wideo coś Ci pomogło, to daj kciuka czy like'a.
Możesz udostępnić ten filmik na swoim profilu na FaceBook-u
lub innym Forum.
Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim
blogu PsychotestyKierowcow.pl i wpadnij tam,
jak Cię problem zainteresował.

Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i jak masz jakieś pytanie,
to koniecznie napisz je w komentarzu do tego wideo.
Postaram udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.
.......................

Kilka definicji z różnych aktów prawnych, które nakazują Ci zrobienie badań psychotechnicznych i lekarskich.
Dziennik Ustaw Pozycja 603 z 2013 roku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2) kursie podstawowym – rozumie się przez to kurs, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy;
3) kursie uzupełniającym – rozumie się przez to kurs uzupełniający, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy;
4) zezwoleniu – rozumie się przez to zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym
wartości pieniężne oraz przedłużenie ważności zezwolenia;
5) egzaminie – rozumie się przez to kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, o którym mowa
w art. 107 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy;
Badanie lekarskie wg Ustawy o kierujących pojazdami
Art. 75.

1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem
lekarskim”, podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:

6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego
dokumentu.

2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) na wniosek osoby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6;


Badanie psychologiczne
Art. 82.
1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej
„badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu”, podlega:
6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu
ważności tego dokumentu;


Art. 109.
3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz
po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po
przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych
na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt
6.

Art. 110.
Kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe
lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), może osoba
posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie
na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Przepisy art. 106?109
stosuje się odpowiednio.

Podziel się:

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowaniaRejestracja internetowa

Zapisy  do mojego "Prawko" Newslettera

Psychotesty,badania lekarskie i wiele innych!!

We respect your email privacy

Subscriber CounterTelefon do rejestracji
601 775 123


Rejestracja internetowa

Psychotestykierowcow.pl - Testy psychologiczne na najwyższym poziomie. Psycholodzy z wieloletnim stażem gwarantują sprawne psychotesty kierowców oraz badania do pozwolenia na broń, przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny - Wrocław, Kmicica 3.

Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki zaprasza:
54-514 Wrocław, Kmicica 3
tel. 693 775 123, 71 353 92 75

Przychodnia Medycyny Pracy zaprasza:
54-510 Wrocław, Żernicka 215,
tel. 601 775 123, faks 71 349 38 69

Strona stosuje cookies aby zbierać statystyki i wyświetlać reklamy. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.