Kierowca powinien szybko reagować na zmienną sytuację na drodze.
Sprawdź swój czas reakcji!

Instrukcja
Kliknij "Start". Za każdym razem, kiedy zapalą się dwie czerwone lampki,
kliknij przycisk wyznaczony przez przecięcie danego rzędu i kolumny.

Pamiętaj, że test nie zastąpi prawdziwego badania psychologicznego.
Start (49 bodźców) Start (110 bodźców) - badanie męczliwości

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców strona główna