Kandydaci na zawodowych kierowców poddawani są różnym badaniom. Testuje się m.in przerzutność uwagi, jej podzielność oraz koncentrację w warunkach presji czasowej. Sprawdź się!

Instrukcja
Zacznij od tablicy próbnej. W każdym polu znajdują się 2 liczby: środkowa i narożna (prawy dolny róg). Znajdź w tablicy kolejne liczby środkowe i wpisz po prawej stronie odpowiadającą liczbę narożną (w tablicy próbnej 3 liczby zostały już wypełnione za Ciebie - zobacz i wypełnij resztę).
Na wypełnienie tablicy masz 3 minuty (nie dotyczy wersji próbnej) - nie szkodzi, jeśli nie wypełnisz wszystkich pól.

Pamiętaj, że test nie zastąpi prawdziwego badania psychologicznego.
Tablica
próbna
(12 pól,
3 wypełnione)

Tablica
standardowa

Na czym polegają psychotesty strona główna