Rejestracja: 601-775-123
Wrocław, Kmicica 3 mapka
Kontakt: skype rejestracja internetowa

Ustawa o broni i amunicji

Ustawa o broni i amunicji

Ustawa o broni i amunicji - kilka uwag posiadacza broni gazowej prawo i przepisy.

Ustawa od czasu wprowadzenia w 1999 r była kilkakrotnie nowelizowana. Część zmian doszła w 2004 r jako unifikacja z prawem UE. Tekst jednolity został ogłoszony w roku 2012 obwieszczeniem Marszałka Sejmu.

 • W poniższym opracowaniu zajmę się tylko problemem obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych. 

W zasadzie praktyczne wprowadzenie tych badań około 2004 roku spowodowało masowe złomowanie broni [szczególnie gazowej], przez osoby które uzyskały ją na początku lat 90-tych.

 

Zaporowe stawki finansowe lekarzy i psychologów stały się barierą nie do pokonania dla większości emerytów. Ludzie ci w zasadzie nigdy z niej nie korzystali, z wyjątkiem kilku strzałów ślepą amunicją na nowy rok itp. Szacuje się, że złomowaniu uległo około 95 % posiadanej broni. Psycholodzy i lekarze uwierzyli, że Eldorado będzie trwało wiecznie i jestem przekonany, że poza ośrodkami szkolenia kandydatów na myśliwych nikt nie robi na tym kokosów.

 • Przeciętny koszt badania w 2004 r - to był wydatek około 450 zł za kompleksowe badanie.
 • Pamiętam list od jednego z psychologów z Poznania oburzonego, że próbowałem dostosować cenę badania do możliwości finansowych pacjentów.
 • W tej chwili do pozwolenia na broń bada się tylko kilku myśliwych, których stać na to hobby. 

Broń i amunicję należy przechowywać w sposób wykluczający dostęp osób nieuprawnionych - w praktyce oznacza to wydatek na sejf.

 • Nawet policjanci podkreślają głupotę tego przepisu. Napadnięci w nocy z pewnością będziemy mieli czas znaleźć klucze do sejfu, a potem rozprawić się z przestępcą. 
Ustawa o broni i amunicji

Kolejnym problemem stały się odwołania policji od orzeczeń lekarskich i psychologicznych [ na koszt delikwenta].

 • Wystarczyło pomówienie byłej małżonki lub inne dane z wywiadu środowiskowego, że ktoś stosuje przemoc w rodzinie lub nadużywa alkoholu, a odwołanie policji do instytutu medycyny pracy było gwarantowane. Oprócz kosztów wiązało się to z wycieczką do Łodzi lub Sosnowca
 • Nie wstrzymywało go rezygnacja z chęci posiadania broni.

Z ciekawych zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącego badań lekarskich i psychologicznych (Dz. U. Nr 68, poz. 630 z 2002 r) było dołączenie do grona uprawnionych psychologów :

absolwentów posiadających dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim....... lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej   

 • Gdzie nie wiadomo o co chodzi ............. 
Ciekawą lekturę stanowi również Rozporządzenie Ministra Zdrowia D. U. z 2006 r. Nr 2 poz. 14
"w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania....wykluczających możliwość..."
 • Trudno mieć pretensje do organicznych zaburzeń psychicznych czy schizofrenii, ale dodanie do wykazu niektórych  zaburzeń preferencji seksualnych świadczy raczej o politycznym charakterze rozporządzenia [lub co najmniej działaniem pod media]. Całkiem możliwe, że inspiracją był tutaj film "Milczenie owiec".
 • Znajomi psychiatrzy podkreślają, że bez dłuższej obserwacji pacjenta, możliwe jest wykluczenie tylko ostrego incydentu psychotycznego, a pedofil, transwestyta czy sadomasochista raczej musiałby być niespełna rozumu, aby przyznać się do swoich upodobań.

Ustawa o broni i amunicji - prawo i przepisy

Sprawę egzaminów ze znajomości przepisów oraz umiejętności posługiwania się bronią reguluje (Dz.U. nr 19, poz. 241, rok 2000 ze zm.),

 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Na części teoretycznej nie można popełnić żadnego błędu.  Na praktycznej uzyskać co najmniej 25 lub 30 punktów w zależności od rodzaju broni.
 • Najłatwiej jest z broni gazowej - wystarczy oddać trzy strzały, przy wykazaniu poprawności obsługi broni

Opłaty za egzamin raczej zaporowe - od 400 zł w górę. Za egzamin poprawkowy w ciągu 7 dni połowa stawki.

Nie znam statystyk zdawalności tych egzaminów, ale system jest wybitnie zaporowy. Plotka krąży, że nie zdał go kiedyś jeden z komendantów policji, który pracował w wydziale spraw obywatelskich i był na bieżąco z zagadnieniem.

 • NA KONIEC zdeterminowanych zapraszam na badania psychologiczne do swojej pracowni psychotestów.  
Ustawa o broni i amunicji badania do pozwolenia.

Loading

Podziel się:

Zmiany w badaniach lekarskich i psychologicznych

 Wydaje mi się, że myśliwi oraz członkowie kółek sportowych po nowelizacji ustawy przestali podlegać badaniom lekarskim oraz psychologicznym. Jeżeli się mylę w interpretacji, to proszę o komentarze!!

Artykuł 15

w ustępie 4 otrzymał nowe brzmienie:

„4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w artykule 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.”;

 Natomiast nowe brzmienie„Artykułu 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. 

2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1)   ochrony osobistej; - pierwsza grupa wymieniona w  artykule 15 ustępie 4 do badań

2)   ochrony osób i mienia; - druga grupa

3)   łowieckich; - nie podlega badaniom lekarskiem i psychologiczny, tak jak wszystkie grupy poniżej

4)   sportowych;

5)   rekonstrukcji historycznych;

6)   kolekcjonerskich;

7)   pamiątkowych;

8)   szkoleniowych.

Jakie mam szanse na Odwołanie

 Jakie mam szanse na pozytywne odwołanie od takiego jak poniżej, wysłanego do Instytutu Medycyny Pracy, a wysłanego przez Policję.

 • Moja odpowiedź: nakręciłem w tym temacie wideo na górze tej strony.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE .......

 

ODWOŁANIE

      Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń /Dz. U. nr 79 poz. 898 ze zmianami/

odwołuję  się

do Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu- jako podmiotu odwoławczego zgodnie z § 8 ust. 4 pkt. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.  
Za pośrednictwem

Lekarza wydającego orzeczenie lekarskie tj. Pana lek med. , upoważnionego do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń- nr zaświadczenia ...... na podstawie wpisu do rejestru  prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
w sprawie

wydania orzeczenia lekarskiego nr .../2010 z dnia 01.......2010 Panu, zamieszkałemu, potwierdzającego, iż nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o broni i amunicji /Dz. U. z 2004r nr 52, poz. 525 ze zmianami/ i może dysponować bronią palną.

UZASADNIENIE

      W dniu ......2010r Pan złożył do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  wniosek w sprawie wydania pozwolenia na broń  myśliwską do celów łowieckich.

Pismem z dnia ......2010r zainteresowany uzupełnił wniosek dołączając orzeczenie lekarskie nr 303/2010 z dnia ......2010r, wydane przez lek. – lekarza upoważnionego do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, stwierdzające, że Pan nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 21.05.1999 o broni i amunicji, i może dysponować bronią.

      Wskazać  należy, że Komendant Wojewódzki Policji  decyzją  z dnia ..... cofnął Panu pozwolenie na broń myśliwską  do celów łowieckich. Zgromadzony wówczas materiał dowodowy zawierał wydane w trybie odwoławczym orzeczenie lekarskie wydane przez lek. med. Zatrudnionego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia środowiskowego w Sosnowcu  z dnia  potwierdzające, że wymieniony nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do dysponowania bronią w myśl art. 15 ustawy o broni i amunicji.

      Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o wydanie w trybie §  8 ust. 9 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r – ostatecznej opinii dotyczącej możliwości posiadania broni palnej przez Pana.

Niedowidzenie

Dzień dobry. mam pytanie a mianowicie nie widzę 3 D i mam lekkie niedowidzenie w lewym oku.

Czy związku z tym mogę się starać o licencje broni kat B ??

 • starać się można, ale raczej lekarze Pana nie przepuszczą

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowaniaRejestracja internetowa

Zapisy  do mojego "Prawko" Newslettera

Psychotesty,badania lekarskie i wiele innych!!

We respect your email privacy

Subscriber CounterTelefon do rejestracji
601 775 123


Rejestracja internetowa

Psychotestykierowcow.pl - Testy psychologiczne na najwyższym poziomie. Psycholodzy z wieloletnim stażem gwarantują sprawne psychotesty kierowców oraz badania do pozwolenia na broń, przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny - Wrocław, Kmicica 3.

Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki zaprasza:
54-514 Wrocław, Kmicica 3
tel. 693 775 123, 71 353 92 75

Przychodnia Medycyny Pracy zaprasza:
54-510 Wrocław, Żernicka 215,
tel. 601 775 123, faks 71 349 38 69

Strona stosuje cookies aby zbierać statystyki i wyświetlać reklamy. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.