Rejestracja: 601-775-123
Wrocław, Kmicica 3 mapka
Kontakt: skype rejestracja internetowa

Ustawa o transporcie drogowym

Nauka Jazdy na Motorze kat.A

Ustawa o transporcie drogowym zasady badań lekarskich i psychotechnicznych - cytowane artykuły ustawy są podane ze skrótami i moją interpretacją (po ostatnich nowelizacjach tekst jednolity 2013 r już miejscami nie jest aktualny - lepiej sprawdź ostattni tekst ze strony sejmowej)

 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 )z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.07.125.874

zawiera kilka norm dotyczących badań lekarskich i psychologicznych (psychotestów) kierowców.

 Artykuł 3. 1. zawiera kilka wyjątków od jej stosowania gdzie najważniejsze dla kierowców są: Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi ...

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;( wynika z tego, że ustawa dotyczy kierowców taxi)

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy; (wyłączone są busy do 3,5 tony)

Badania kierowców kategorii B we Wrocławiu
Artykuł 39j. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 
2. Badania lekarskie przeprowadzane są na zasadach Kodeksu pracy
3. Zakres badań lekarskich, obejmuje ustalenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 
 
4. Badania lekarskie - terminy badań
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
5. Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.....
6. Badania lekarskie, o których mowa w wykonują lekarze medycyny pracy posiadający jednocześnie uprawnienia do badań lekarskich kierowców. [dwie pieczątki na orzeczeniu]

Artykuł 39k. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym [psychotechnicznym] przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne (psychotesty dla kierowców), o których mowa są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. Badania psychologiczne są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
4. Pierwsze badanie psychologiczne (psychotesty) jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej
 
 
Uwaga ważna zmiana: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2007 r. Dz.U.07.178.1264
Badanie psychologiczne kierowcy [z art.39k Ustawy] odbywa się na podstawie skierowania od przewoźnika drogowego. Wzór skierowania psychologicznego stanowi załącznik nr 1 w/wym. rozporządzenia.
Nie dotyczy to przedsiębiorców lub kierowców osobiście wykonujących transport drogowy[Art. 39m].

Artykuł 39l. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
a) świadectw kwalifikacji zawodowej,
b) orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą z chwilą zwolnienia z pracy kopii orzeczeń .

3.Wykonanie przez przedsiębiorcę obowiązku wykonania badań lekarskich i psychologicznych, uznaje się za ze spełnienie obowiązku pracodawcy w zakresie badań okresowych kierowców lekarskich, Kodeksu pracy.

Artykuł 39m. Wymagania, o których mowa w art. 39a-39l, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub innego kierowcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.
Kary za jazdę bez wymaganych badań
Wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie: braku kierowania kierowcy na badania lekarskie

Wysokość kary 500zł

świadectwo kwalifikacji kierowców - sprawdź link z typowymi zapytaniami

 • Niestety niektóre artykuły ustawy o transporcie drogowym nie są spójne z innymi aktami prawnymi np Kodeks drogowy, Kodeks pracy więc proszę o sprawdzanie podanych przeze mnie interpretacji !!


Uwaga bardzo ważna nowelizacja/zmiana ustaw - zgodnie z ostatnią jednoczesną nowelizacją Ustawy o Transporcie oraz Kodeksu drogowego.

Dz. U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1701

 

do pierwszej wprowadzono Rozdział 7a - "Kierowcy wykonujący transport drogowy" - nakłada on nowy obowiązek odbycia uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz ukończenia szkolenia okresowego. 

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej  kierowca będzie zobowiązany co 5 lat do ukończenia szkolenia okresowego.

 • Nowością jest wpis w prawie jazdy potwierdzający wykonanie badań lekarskich, psychotechnicznych oraz wymaganych szkoleń.
 • Do 10 września 2009 pierwsze szkolenie okresowe będą musieli odbyć kierowcy autobusów, którzy otrzymali prawko kat D przed końcem 1980 roku.
 • Pozostali kierowcy autobusów i ciężarówek stopniowo do 2014 roku, według harmonogramu z Ustawy
Dotychczasowe ośrodki szkolące kierowców będą na nowo musiały ubiegać się o rejestrację u Wojewody.

 • Przypuszczalnie stopniowo zaczną ukazywać się akty wykonawcze do znowelizowanych ustaw
 • Jednym z nich jest
  Dz U z 2008 r. Nr 124 poz. 805
  ROZP MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kursy świadectwo kwalifikacji zawodowej Wrocław
Szkolenia na nowych zasadach kierowców autobusów - kategoria D z prawkiem po 10 września 2009 r.

 

Podziel się:

Badania Psychotechniczne

Mam pytanie bo wcześniej nie dostalem zadenj informacji co jesli juz mam swiadectwo kwalifikacji wstepnej na kat C i po uzyskaniu jej zrobie dopiero badania psychotechniczne i lekarskie ?

kierownik który nie jest

kierownik który nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy a używa samochód służbowy do 3,5t z kratką ...czy on też podlega badaniom??? jeśli tak to jakim ??

 

Ta sama zasada co

 http://www.psychotestykierowcow.pl/badania-psychotechniczne-kierowcow-kat-b

Prawo jazdy z kodem 95

Co to jest prawo jazdy z kodem 95 gdzie sie wpisuje ten kod

 • Nowo wydawane prawko kierowców zawodowych. Kod 95 wpisuje się w pozycji ograniczenia.

Dz U Nr 53 pozycja 314 z dnia 01.04.2010

Zdezaktualizowało się
ROZP MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Weszło z dniem 3 kwietnia 2010 nowe Dz U Nr 53 pozycja 314 z dnia 01.04.2010

 • Kto ma ochotę , to może poczytać
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona stała się faktem !!

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 246

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 246
 • Od 3 kwietnia 2010 obowiązuje podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy.
 • Wprowadzono kwalifikację wstępną przyśpieszoną, skracającą szkolenie kierowców do 140 godzin
 • Można mieć nadzieję, że ceny kursów świadectwa kwalifikacji nieco spadną. 
 • Nie ma okresu przejściowego dla ośrodków nieposiadających symulatora lub placu do jazdy w warunkach specjalnych.Będą zmuszeni podpisywać umow, co może być problemem dla firm, chcących prowadzić tylko szkolenie okresowe.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

13 stycznia 2010 roku na posiedzeniu Sejmu została uchwalona 

"Ustawa z dnia 8 stycznia 2010  o zmianie ustawy o transporcie  drogowym oraz niektórych ustaw".

 • Na razie ustawa czeka na zatwierdzenie w Senacie oraz podpis Prezydenta.
 • Podstawowe zmiany to wprowadzenie Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej /140 godzin/
 • Prolongowano do grudnia 2012 roku konieczność wprowadzenia przez ośrodki szkolenia nowego sprzętu do jazdy w warunkach specjalnych /symulator lub dostosowany pojazd/.
 • Tradycyjnie zostali ukarani sumienni przedsiębiorcy, którzy za ciężkie miliony kupili symulatory lub zainwestowali w tory do jazdy specjalnej

 

Witam, czy kierowca żuka

Witam, czy kierowca żuka (czyli pojazdu do 3,5 t i przewożącego osoby poniżej 9 osób) podlega badaniom tak jak kierowca zawodowy ?

Czy jak kierowca kat B, np. przedstawiciel handlowy? Czy otrzymuje orzeczenie psychologiczne jak kierowca zawodowy,

czy tylko dostaje zaświadczenie psychologiczne na skierowaniu lekarskim? Dziękuję za odpowiedź.

A czy lekarz może wydać

A czy lekarz może wydać zaświadczenie o zdolnosci kierowcy np. kat c, jesli nie ma on zrobionych psychotestów?

 • Są to dwa odzielne orzeczenia, więc teoretycznie może.  
Ustawa o transporcie drogowym powrót do strony Psychotesty kierowców

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowaniaRejestracja internetowa

Zapisy  do mojego "Prawko" Newslettera

Psychotesty,badania lekarskie i wiele innych!!

We respect your email privacy

Subscriber CounterTelefon do rejestracji
601 775 123


Rejestracja internetowa

Psychotestykierowcow.pl - Testy psychologiczne na najwyższym poziomie. Psycholodzy z wieloletnim stażem gwarantują sprawne psychotesty kierowców oraz badania do pozwolenia na broń, przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny - Wrocław, Kmicica 3.

Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki zaprasza:
54-514 Wrocław, Kmicica 3
tel. 693 775 123, 71 353 92 75

Przychodnia Medycyny Pracy zaprasza:
54-510 Wrocław, Żernicka 215,
tel. 601 775 123, faks 71 349 38 69

Strona stosuje cookies aby zbierać statystyki i wyświetlać reklamy. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.